От 27.11.2019г. са утвърдени нови образци на стикери за „Синя зона” 2020г.

 

С цел да се избегнат злоупотреби образецът на трите вида стикери се различава от този на миналогодишните по следното:

  1. Шарка
  2. Разположението на година месец и дата
  3. Също така и формата на стикера е 6/шест/ъгълна

 

Условията за ползването им не са изменени и са съгласно наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства

и осигуряване безопасността на движението на територията на община ХАСКОВО. Цените и оцветяването остават без промяна.

 

 

Желаещите да ползват услугата паркиране в „Синя зона” чрез абонаментни талони ще трябва да заплатят следното:

 

  1. Годишни абонаментни талон / син фон/ на стойност 360 лв. с ДДС
  2. Месечни абонаментни талон / жълт фон/ на стойност- 50 лв. с ДДС
  3. Годишни абонаментни талон за постоянен адрес по местоживеене /червен фон/ на стойност-72лв. с ДДС

 

Абонаментни талони вече могат да се получават на адрес: гр.Хасково,ул.Ивайло 1 ет.3

Пикачени файлове