Във връзка с приключване на учебната година ще бъдат преустановени курсовете на тролейбусите  по линия 408 поради намаления брой пътници.

Разписанието ще се изпълнява по линия 308