Във връзка с предстоящата ваканция движението на тролейбус по линия 408 ще  бъде преустановено от 

10  до 17 април 2017г.

Тролейбуси по линията ще се движат отново на 18 април 2017г.