Предлагаме 3 свободни работни места за водачи на тролейбуси

 

1.Осигуряваме

 

-работа на смени 

-основно възнаграждение-650лв.+ кл.пр.време

-втора категория труд

 

2.Необходима квалификация

 

- Д категория

-средно образование

 

за повече информация:

на тел.038/662122