Считано от 01.09.2016 г в събота и неделя продажбата на билети в тролейбусите ще се осъществява само от водачите.

 

Качването и слизането на пътниците ще се извършва от предната врата като се спазват мерките за безопасност.

 

При съвпадане на събота с работен ден, продажбата остава чрез кондуктор.