Във връска с усложнената зимна обстановка Ви уведомяваме, че тролейбус по линия 408

временно няма да се движи! Извозването до ПГМЕТ -Стойчо и Кица Марчеви ще става с 

тролейбус 108.А извозването от училището ще става с тролейбус 108 или 308.

При възстановяване на движението по линия 408 ще бъдете уведомени допълнително.