Дружеството е създадено през 1991 г. В момента предмета му на дейност е тролейбусен транспорт и експлоатация на местата за платено паркиране „синя зона” в гр.Хасково. Осигурява и репатрирането на автомобили за нарушения на Закона за движение по пътищата.

 

Адрес : гр.Хасково ул.”Ивайло” 1 ет.3

Адрес на наказателен паркинг : Тролейбусно депо , бул „Съединение” след КАТ

Управител Албен Събков Манджуков

Гл.счетоводител Мария Кирчева Крумова

Телефони : гр.Хасково ул.”Ивайло” 1 ет.3     

038 66 21 22 - Управител

038 62 40 74 - Гл.счетоводител

/ в офиса на ул.”Ивайло” 1 ет. 3 се издават абонаментни карти за тролейбусната мрежа за пенсионери, ученици; карти за паркиране за инвалиди; стикери „синя зона” /

e-mail: troleibusi.hs@abv.bg

parkingi_haskovo@abv.bg

 

„Тролейбусно депо” , бул.”Съединение” след КАТ

тел. диспечер 038 66 29 86