РАЗПИСАНИЕ
ЕООД" ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ"
ДЕЛНИЧНО
 
КОЛА № 1 КОЛА № 2 КОЛА № 3
Първа смяна Първа смяна Дневна смяна
ЗММ Орфей ЗММ Орфей ЗММ Орфей
5:10 308 6:00 6:20 07:10 7:30
5:50                                               308   6:40   7:50
06:30 06:50 108 7:00 108 8:10
за ЗММ 7:10   7:20   8:30
7:30 308 108 7:40   8:50
8:10 308   8:00   9:10
30 м. Поч. 08:50-09:20 8:50-9:20   8:20   9:30
9:20 9:40   8:40 за ЗММ 9:50
  10:00   9:00 20 м.поч.10:10-10:30
108 10:20 за ЗММ 9:20 10:30 308
  10:40 9:40-10:10 почивка 20 м.поч. 11:10-11:30
  11:00 10:10 308 11:30 11:50
  11:20 10:50 11:10   12:10
за ЗММ 11:40   11:30 108 12:30
12:00 12:20 за ЗММ 11:50   12:50
за Депо 12:40 12:10-12:25 хигиена   13:10
    12:25 12:45 за ЗММ 13:30 13:30
    за Депо 13:05 13:50-14:00 Обслужване
12:55-Депо   в Депо 13:20 14:00 308
        20 м.поч. От 14:40-15:00
    Втора смяна 15:00 308
    13:30 13:50 15:40-16:40-1 ч. поч.
Втора смяна   14:10 16:45 17:05
13:00 13:20   14:30   17:25
  13:40   14:50   17:45
за ЗММ 14:00   15:10 за Депо 18:05
14:20 308 за ЗММ 15:30 в Депо 18:20
    30 м.поч.от15:50-16:20    
30 м.поч. 15:00-15:30 16:20 308    
15:30 15:50 17:00 17:20    
  16:10 за ЗММ 17:40    
  16:30 18:00 308    
  16:50      
за ЗММ 17:10 18:40 19:00    
17:30 17:50 за ЗММ 19:20    
  18:10 30м.поч. 19:40-20:10    
за ЗММ 18:30 20:10 308    
    20:50 308    
18:50-19:20 30 м.поч.      
19:20 19:40 21:30-Депо      
  20:00        
за Депо 20:20        
20:40 в Депо        
108-(Орфей,Автогара,Орфей); 308-(ЗММ,Автогара,Орфей,ЗММ)    

 

                                                             РАЗПИСАНИЕ
                                         ЕООД" ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ"
                                                               ПРАЗНИЧНО
   
Първа смяна Дневна смяна
ЗММ Орфей ЗММ Орфей
6:00 308 7:50 8:10
6:40 7:00 За ЗММ 8:30
За ЗММ 7:20 8:50 9:10
7:40 8:00   9:30
108 8:20   9:50
108 8:40 108 10:10
108 9:00   10:30
За ЗММ 9:20 За ЗММ 10:50
9:40   11:10  
30 мин. поч. от 09:40-10:10 30 мин.поч.от 11:10-11:40
10:10 308 друга работа 20 мин.от11:40-12:00
10:50 11:10 12:00 12:20
108 11:30 За ЗММ 12:40
108 11:50 13:00  
108 12:10   13:20
108 12:30 13:40  
108 12:50 30 мин.поч.от 13:40-14:10
108 13:10 14:10 14:30
за Депо 13:30 108 14:50
в Депо 13:50 108 15:10
Втора смяна 108 15:30
13:20 13:40 108 15:50
  14:00 108 16:10
  14:20 108 16:30
  14:40 за Депо 16:50
За ЗММ 15:00 17:10 - Депо  
15 мин.поч. От 15:20-15:35    
15:35 308    
16:15 308    
15 мин.поч. От 16:55-17:10    
17:10 17:30    
За ЗММ 17:50    
18:10 18:30    
За ЗММ 18:50    
19:10 19:30    
За ЗММ 19:50    
20:10 20:30    
за Депо 20:50    
21:10 - Депо      
108-Автогара ,Орфей,Автогара , ; 308-ЗММ,Автогара,Орфей,ЗММ,