РАЗПИСАНИЕ
ЕООД" ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ"
ДЕЛНИЧНО 
 
КОЛА № 1 КОЛА № 2 КОЛА № 3
Първа смяна Първа смяна Дневна смяна 
ЗММ Орфей ЗММ Орфей ЗММ Орфей
5:10 308 6:00 6:20 07:10                                 7:30
5:50                              308   6:40   7:50
06:30                         06:50 108 7:00 108 8:10
за ЗММ 7:10   7:20   8:30
7:25 308 108 7:40   8:50
8:05 308   8:00   9:10
30 м. Поч.     08:50-09:20 8:50-9:20   8:20   9:30
9:20 9:40   8:40 за ЗММ  9:50
  10:00   9:00 20 м.поч.10:10-10:30
108 10:20 за ЗММ                  9:20 10:30 308
  10:40 9:40-10:10 почивка 20 м.поч. 11:10-11:30
  11:00 10:10                    308 11:30 11:50
  11:20 10:50 11:10   12:10
за ЗММ            11:40   11:30 108 12:30
12:00 12:20 за ЗММ               11:50   12:50
за Депо 12:40 12:10-12:25 хигиена   13:10
    12:25 12:45                       за ЗММ            13:30                       13:30
    за Депо 13:05 13:50-14:00 Обслужване
12:55-Депо   в Депо 13:20 14:00 308
        20 м.поч.      От 14:40-15:00
    Втора смяна 15:00 308
    13:30 13:50 15:40-16:40-1 ч. поч.
Втора смяна   14:10 16:40                      17:00
13:00 13:20   14:30   17:20
  13:40   14:50   17:40
за ЗММ             14:00   15:10 за Депо                      18:00
14:20 308 за ЗММ 15:30 в Депо 18:20
    30 м.поч.от15:50-16:20    
30 м.поч. 15:00-15:30 16:20                     308    
15:30 15:50 17:10 308    
  16:10        
  16:30 18:00                      308    
  16:50      
за ЗММ 17:10 18:40 19:00    
17:30 17:50 за ЗММ 19:20    
  18:10 30м.поч. 19:40-20:10    
за ЗММ 18:30 20:10 308    
    20:50 308    
18:50-19:20 30 м.поч.                         
19:20 19:40 21:30-Депо      
  20:00        
за Депо             20:20        
20:40 в Депо        
108-(Орфей,Автогара,Орфей); 308-(ЗММ,Автогара,Орфей,ЗММ)    
 

 

РАЗПИСАНИЕ
ЕООД" ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ"
ПРАЗНИЧНО 
       
Първа смяна Дневна смяна
ЗММ Орфей ЗММ Орфей
6:00 308 7:50 8:10
6:40 7:00 За ЗММ 8:30
За  ЗММ 7:20 8:50 9:10
7:40 8:00   9:30
108 8:20   9:50
108 8:40 108 10:10
108 9:00   10:30
За ЗММ 9:20 За  ЗММ 10:50
9:40   11:10  
 30 мин. поч. от 09:40-10:10  30 мин.поч.от 11:10-11:40
10:10 308 друга работа 20 мин.от11:40-12:00
10:50 11:10 12:00 12:20
108 11:30 За  ЗММ 12:40
108 11:50 13:00 308
108 12:10 30 мин.поч.от 13:40-14:10
108 12:30 14:10 14:30
108 12:50 108 14:50
108 13:10 108 15:10
за Депо 13:30 108 15:30
в Депо 13:50 108 15:50
Втора смяна 108 16:10
13:20 13:40 108 16:30
  14:00 за Депо 16:50
  14:20 17:10 -  Депо  
  14:40    
За ЗММ 15:00    
15 мин.поч. От 15:20-15:35    
15:35 308    
16:15 308    
15 мин.поч. От 16:55-17:10    
17:10 17:30    
За ЗММ 17:50    
18:10 18:30    
За ЗММ 18:50    
19:10 19:30    
За ЗММ 19:50    
20:10 20:30    
за Депо 20:50    
21:10 - Депо      
  108-Автогара ,Орфей,Автогара ,                       ; 308-ЗММ,Автогара,Орфей,ЗММ,

 

 

ЕООД" ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ"
Тролейбуси преминаващи от спирка  Орфей за  Автогара
ДЕЛНИЧНО ПРАЗНИЧНО
6:20         108 12:50        108 7:00          108 17:30       108
6:40         108 13:10        108 8:00          108 18:30       108
6:50         108 13:20        108 8:10          108 19:30       108
7:00         108 13:40        108 8:20          108 20:30       108
7:20         108 13:50        108 8:40          108  
7:30         108 14:10        108 9:00          108  
7:40         108 14:30        108 9:10          108  
7:50         108 14:50        108 9:30          108  
8:00         108 15:10        108 9:50          108  
8:10         108 15:50        108 10:10        108  
8:20         108 16:10        108 10:30        108  
8:30         108 16:30        108 11:10        108  
8:40         108 16:50        108 11:30        108  
8:50         108 17:00        108 11:50        108  
9:00         108  17:20        108 12:10        108  
9:10         108 17:40        108 12:20        108  
9:30         108 17:50        108 12:30        108  
9:40         108 18:10        108 12:50        108  
10:00       108 19:00        108 13:10        108  
10:20       108 19:40        108 13:40        108  
10:40       108 20:00        108 14:00        108  
11:00       108   14:20        108  
11:10       108   14:30        108  
11:20       108   14:40        108  
11:30       108   14:50        108  
11:50       108   15:10        108  
12:10       108   15:30        108  
12:20       108   15:50        108  
12:30       108   16:10        108  
12:45       108   16:30        108  
       
108-Орфей,бул.В.Левски,Автогара,Раковска,Орфей
308-ЗММ,ЖП Гара,Автогара,Раковска,Орфей,Търговия,ЖП.Гара,ЗММ
ДЕЛНИЧНО- ПОНЕДЕЛНИК-ПЕТЪК  
ПРАЗНИЧНО-СЪБОТА,НЕДЕЛЯ И ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ

 

 

ЕООД" ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ"
Тролейбуси преминаващи от спирка  Автогара  за Орфей 
ДЕЛНИЧНО ПРАЗНИЧНО
5:20      308 12:10     108 18:20    308 6:10           308 15:20              108
6:00      308 12:20     108 18:50    108 6:50           108 15:40              108
6:10      108 12:30     308 19:10    308 7:10           308 15:45              308
6:30      108 12:35     108 19:30    108 7:50           108 16:00              108
6:40      108 12:40     108 19:50    108 8:00           108 16:20              108
6:50      108 12:55     308 20:10    308 8:10           108 16:25              308
7:00      308 13:00     108 20:20    308 8:20           308 16:40              308
7:10      108 13:10     108 21:00    308 8:30           108  17:20              108
7:20      108 13:20     308   8:50           108 17:40              308
7:30      108 13:30     108   9:00           108 18:20              108
7:35      308 13:40     108   9:10           308 18:40              308
7:40      108 13:50     308   9:20           108 19:20              108
7:50      108  14:00     108   9:40           108 19:40              308
8:00      108 14:10     308   10:00         108 20:20              108
8:10      108 14:20     108   10:20         308 20:40              308
8:15      308 14:30     308   10:40         308  
8:20      108 14:40     108   11:00         108  
8:30      108 15:00     108   11:20         108  
8:40      108 15:10     308   11:40         108  
8:50      108 15:20     308   12:00         108  
9:00      108 15:40     108   12:10         108  
9:10      308 16:00     108   12:20         108  
9:20      108 16:20     108   12:30         308  
9:30      108 16:30     308   12:40         108  
9:40      308 16:40     108   13:00         108  
9:50      108 16:50     108   13:10         308  
10:10    108 17:00     308   13:20         308  
10:20    308 17:10     108   13:30         108  
10:30    108 17:20     308   13:50         108  
10:40    308 17:30     308   14:10         108  
10:50    108 17:40     108   14:20         108  
11:00    108 17:50     308   14:30         108  
11:10    108 18:00     108   14:40         108  
11:20    108 18:10     308   14:50         308  
11:30    308     15:00         108  
11:40    308        
12:00   108        
108-Орфей,бул.В.Левски,Автогара,Раковска,Орфей
308-ЗММ,ЖП Гара,Автогара,Раковска,Орфей,Търговия,ЖП.Гара,ЗММ
ДЕЛНИЧНО- ПОНЕДЕЛНИК-ПЕТЪК  

ПРАЗНИЧНО-СЪБОТА,НЕДЕЛЯ И ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ

 

 

 

 

ЕООД" ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ"
Разписание на тролейбуси тръгващи от спирка  ЗММ 
ДЕЛНИЧНО ПРАЗНИЧНО
5:10                               308 6:00                            308
5:50                               308 6:40                            108
6:00                               108 7:40                            108
6:30                               108 7:50                            108
7:10                               108 8:50                            108
7:25                               308 10:10                          308
8:05                               308 10:50                          108
9:20                               108 12:00                          108
10:10                             308 13:00                          308
10:30                             308 13:20                          108
10:50                             108 14:10                          108
11:30                             108 15:35                          308
12:00                             108 16:15                          308
12:25                             108 17:10                          108
13:00                             108 18:10                          108
13:30                             108 19:10                          108 
14:00                             308 20:10                          108
14:20                             308  
15:00                             308  
15:30                             108  
16:20                             308  
16:40                             108  
17:10                             308  
17:30                             108  
18:00                             308  
18:40                             108  
19:20                             108  
20:10                             308  
20:50                             308  
   
108-Орфей,бул.В.Левски,Автогара,Раковска,Орфей
308-ЗММ,ЖП Гара,Автогара,Раковска,Орфей,Търговия,ЖП.Гара,ЗММ
ДЕЛНИЧНО- ПОНЕДЕЛНИК-ПЕТЪК
ПРАЗНИЧНО-СЪБОТА,НЕДЕЛЯ И ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ
 

 

ЕООД" ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ"
Разписание на тролейбуси преминаващи от спирка  Орфей за  ЗММ  
ДЕЛНИЧНО ПРАЗНИЧНО
5:30 308 6:20 308
6:10 308 7:20 308
7:10 308 8:30 308
7:45 308 9:20 308
8:25 308 10:30 308
9:20 308 10:50 308
9:50 308 12:40 308
10:30 308 13:20 308
10:50 308 13:30 308
11:40 308 15:00 308
11:50 308 15:55 308
12:40 308 16:35 308
13:05 308 16:50 308
13:30 308 17:50 308
14:00 308 18:50 308
14:20 308 19:50 308
14:40 308 20:50 308
15:20 308    
15:30 308    
16:40 308    
17:10 308    
17:30 308    
18:00 308    
18:20 308    
18:30 308    
19:20 308    
20:20 308    
20:30 308    
21:10 308    
108-Орфей,бул.В.Левски,Автогара,Раковска,Орфей    
308-ЗММ,ЖП Гара,Автогара,Раковска,Орфей,Търговия,ЖП.Гара,ЗММ
ДЕЛНИЧНО- ПОНЕДЕЛНИК-ПЕТЪК  
ПРАЗНИЧНО-СЪБОТА,НЕДЕЛЯ И ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ