относно санкционирани автомобили / поставени скоби; репатрирани автомобили /,проблеми свързани със синя зона:

телефони контактен център: 038 65 13 38  и  0877 661338

 

„Синя зона” разполага и с 12 броя паркоавтомата на следните места:

 • Централна поща, кръстовище бул. „България“ с ул. „Арда“;
 • Пред централен офис Райфайзенбанк – ул. „Пирин“;
 • М/у улиците „В.Друмев“ и „Климент Охридски“ (до зъболечение);
 • Пресечката между улиците „Георги Кирков“ и „Три уши“;
 • На ул. „Атон“ (до „Оптика Евтимов“);
 • На ул. „Сефан Караджа“, източна страна на ул. „Стефан Караджа“ №3;
 • На бул. „Г.С.Раковски“ срещу хотел „Оазис“;
 • На кръстовище - ул. „Скопие“ с ул. „Хаджи Димитър“ до банка „ЦКБ“;
 • На кръстовище ул. „Цар Калоян“ с ул. „Атон“ /срещу магазин „Шоко“/;
 • На ул. „Велико Търново“ пред ключар;
 • Северна страна на ул. „Цар Калоян“ /кръстовище с ул. „Пирин“/;
 • Северна страна на ул. „Цар Калоян“ /кръстовище с ул. „Витоша“/.

В тези райони таксуването е чрез паркоавтомат.

Използването на местата в „Синя зона” може да става и чрез абонаментни електронни талони

Начин на плащане

Самотаксуване със SMS

Клиентите на българските мобилни оператори, могат да заплатят престоя си в Зоните за платено паркиране чрез изпращане на SMS, съдържащ държавния регистрационен номер на автомобила на кратък номер 1338

С един SMS, Вие заплащате 1 /един/ час престой в Зоните за платено паркиране. Стойностите на самия SMS се определя в съответствие с конкретния тарифен план към Вашия мобилен оператор.

SMS за самотаксуване следва да бъде изпратен веднага, след паркиране на автомобила върху паркомясто в Зона за платено паркиране. Системата автоматично ще върне отговор чрез SMS за статуса на заявката за паркиране.

Съдържанието на SMS трябва да възпроизвежда буквално съдържанието на държавния регистрационен номер на автомобила

Пример Х1234АВ

EООД „Тролейбусен транспорт” Хасково не носи отговорност за неправилно въведена информация.

Винаги правете проверка дали държавният регистрационен номер на автомобила отговаря на този посочен в SMS а с обратен отговор от системата.

Няколко минути прези изтичане на заплатеното време ще получите напомнящ SMS, че трябва да заплатите отново или да напуснете зоната. В случай, че водачът изпрати SMS преди изтичане на времето, автоматично се удължава времето за паркиране с още 1 час.

При съобщение за невъзможност за таксуване с SMS, следва да изберете друг начин на заплащане на престоя си : със закупуване на електронен талон или чрез мобилното приложение.

Талони за кратковременно паркиране

Всеки гражданин или гост на гр.Хасково може да закупи електорнен талон за кратковременно паркиране от паркоавтоматите поставени във всеки един от районите на „синя зона” гр.Хасково.

Паркиране чрез Мобилно приложение

Мобилното приложение дава възможност за избиране на период за паркиране между 30 минути и 8 часа. Също така може да запазите номерата на различните автомобили за бърз достъп.

Може да изтеглите приложението MOBZZO за Android или iOS, след което трябва да се регистрирате и да заредите Вашия виртуален портфейл

САНКЦИИ ЗА НАРУШИТЕЛИ

Блокиране на колелото за неправилно паркирано ППС

ППС, което е паркирано в зона за платено паркиране без за е заплатана дължимата цена, може да бъде принудително задържано чрез използване на техническо средство тип „скоба” .

Скобата се поставя на предното колело на автомобила от страната на водача.

Забранява се повреждането на скобата и/или освобождаването и от други лица, освен от упълномощените за това лица.

При повреждане на скобата, преди освобождаването на ППС от упълномощените за това лица, отговорност носи собственикът на принудително задържаното ППС.

На предното стъкло на блокирания автомобил се поставя съобщение, че ППС е принудително задържано и указания за реда за разблокирането му.

За принудително задържане със „скоба” водачът на ППС заплаща разхода по прилагането на техническото средство.

Цена за прилагане на принудителна административна мярка „принудително задържане” на ППС, чрез използване на техническо средство тип „скоба” – 25.00 лева с ДДС.

Информация за принудително задържани автомобили може да получите на телефон 038/651338 и 0877 661338 Контактен център

Принудително преместване на неправилно паркирано ППС

Определените длъжностни лица от службата за контрол, могат да преместят или да нареждат да бъде преместено ППС на охраняем паркинг за принудително преместени ППС, без да бъде уведомен водача в случаите по чл.171 т.5 от ЗДвП.

За новото местоположение на преместеното ППС незабавно се уведомява Районното управление на „Полиция” гр.Хасково

Преместването на блокираните автомобили става на специализирания паркинг в „Тролейбусно депо” Хасково – бул.”Съединение”

Цена за прилагане на принудителна административна мярка „Принудително преместване” на ППС /репатриране/ - 35.00 лева с включен ДДС.

Когато водачът се яви на мястото на нарушението преди репатриращият автомобил да потегли – автомобилът се освобождава на място, след заплащане на 17.00 лева с включен ДДС.