ПОРАДИ ПРЕДСТОЯЩОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АВТОМОБИЛИЗЪМ,

 

НА 13.05.2017г.- 10:30 ч. до 18:30 ч. и на 14.05.2017г.-08:00 ч. до 15:30 ч.

ТРОЛЕЙБУСИТЕ ПО ЛИНИИ 108 И 308 НЯМА ДА СЕ ДВИЖАТ .

ЗА ПЪТУВАЩИТЕ НА 13.05.2017г. ЩЕ БЪДЕ ОСИГУРЕН АВТОБУС, ПОТЕГЛЯЩ ОТ ЗММ В 10:00ч. ДО 17:00ч. на ВСЕКИ КРЪГАЛ ЧАС ПО СЛЕДНИЯ МАРШРУТ:

-ЗА ПЪТУВАЩИТЕ НА 14.05.2017г. ЩЕ БЪДЕ ОСИГУРЕН АВТОБУС, ПОТЕГЛЯЩ ОТ ЗММ В 08:00ч. ДО 15:00ч. на ВСЕКИ КРЪГАЛ ЧАС ПО СЛЕДНИЯ МАРШРУТ:

-108 бул.Съединение(спирка Автогара),бул.Г.С.Раковски,ул.Ком (спирка ресторант Самолета),в района на жк.Орфей (спирка бл.№19 и спирка к-с Веспрем до Замъка),бул.Г.С.Раковски,ул.Дунав( спирка бензиностанция Ромпетрол),бул.Васил Левски, бул.Съединение(спирка Автогара).

-308 / ЗММ, бул.Съединение, бул.Г.С.Раковски,ул.Ком (спирка ресторант Самолета),в района на жк.Орфей (спирка бл.№19 и спирка к-с Веспрем до Замъка),бул.Г.С.Раковски,ул.Дунав( спирка бензиностанция Ромпетрол),бул.Васил Левски, бул.Съединение(спирка Търговия), ЗММ.

 

Телефон за контакти: 038/662986

Във връзка с предстоящата ваканция движението на тролейбус по линия 408 ще  бъде преустановено от 

10  до 17 април 2017г.

Тролейбуси по линията ще се движат отново на 18 април 2017г.

Предлагаме 3 свободни работни места за водачи на тролейбуси

 

1.Осигуряваме

 

-работа на смени 

-основно възнаграждение-650лв.+ кл.пр.време

-втора категория труд

 

2.Необходима квалификация

 

- Д категория

-средно образование

 

за повече информация:

на тел.038/662122

Уведомяваме гражданите,че на 14.03.2017г,в района на кръстовището Васил Друмев и Климент Охридски(до зъболечението)е монтиран парко-автомат.От 15.03.до 17.03.2017г.в зоната на парко-автомата ще рботи и инкасатор за подпомагане на желаещите да ползват "СИНЯ ЗОНА"чрез парко-автомата.От 20.03.2017г.автомата ще работи самостоятелно и ще се извършва само контрол.

 

 

гр.Хасково 17.02.2017 год.

 

На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба за  упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост  

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на обект при следните условия:

 

Помещения 2 броя с обща квадратура 34 кв.м. за ремонтни услуги на мебели, в сградата на Сервиз , находящи се в  Тролейбусно депо, гр. Хасково бул. „Съединение” ,Харманлийско шосе при първоначално обявен годишен наем – 408,00 лева без ДДС

 

 

Забележка: Участниците да изпишат върху плика, номера на заповедта за обявяване на търга .

 

Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

Тръжна документация се получава от стая 6  в  сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG76STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК Хасково,  в полза на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково.

Депозит в размер на 50% от обявения годишен наем се внасят по сметка IBAN  BG76STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК Хасково,  

Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават стая 6  в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта  до 12.00 часа на 10.03.2017 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 10.03.2017 година от 14.00 часа в стая 4 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в дружеството.

 

 

 

 

Управител:

                                                                                                                     

         /Йордан Панев/

 

Във връзка с предстоящата ваканция движението на тролейбус по линия 408 ще бъде преустъновено за дните 6,7 и 8 февруари 2017г.Тролейбуси по линията ще се движат отново на 9 февруари 2017г.

З А П О В Е Д  № 13

 

гр.Хасково 01.02.2017 год.

 

На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба за  упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост 

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на обект при следните условия:

 

Помещение с канал за оглед на ППС с квадратура 226.2 кв.м. находящ се в  Тролейбусно депо и офис от 8.8 кв.м. , гр. Хасково бул. „Съединение” ,Харманлийско шосе при първоначално обявен годишен наем –  3468,48 лева без ДДС

 

 

Забележка: Участниците да изпишат върху плика, номера на заповедта за обявяване на търга .

 

Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

Тръжна документация се получава от стая 6  в  сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG76 STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК Хасково,  в полза на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково.

Депозит в размер на 50% от обявения годишен наем се внасят по сметка IBAN BG76STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК АД Хасково.

Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават стая 6  в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта  до 12.00 часа на 17.02.2017 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 17.02.2017 година от 14.00 часа в стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в дружеството.

 

 

 

 

Управител:

                                                                                                                     

         /ЙОРДАН ПАНЕВ/

 

Уведомяваме Ви, че от 31,01,2017 година се възстановява движението по линия 408.

Тролейбусите ще се движат съгласно съществуващото разписание и маршрут.

Във връска с усложнената зимна обстановка Ви уведомяваме, че тролейбус по линия 408

временно няма да се движи! Извозването до ПГМЕТ -Стойчо и Кица Марчеви ще става с 

тролейбус 108.А извозването от училището ще става с тролейбус 108 или 308.

При възстановяване на движението по линия 408 ще бъдете уведомени допълнително.

Поради усложнената зимна обстановка съобщаваме на гражданите, че сутрин тролейбусите ще тръгват в 5,40 часа вместо в 4,50 часа.  Разписанието може да не се изпълнява регулярно, за което предварително се извиняваме.

На 31,12,2016 година тролейбусите ще работят до 19:00 часа. 

 

На 01.01.2017 година  тролейбусите започват работа в 09:00 часа.

 

Ръководството на ЕООД "Тролейбусен транспорт"  Ви пожелава весели празници и щастлива Нова година!

З А П О В Е Д  № 143

гр.Хасково 16.12.2016 год.

 

На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба за  упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества и във връзка със заповед № 136/06.12.2016 г. на Управителя на ЕООД „Тролейбусен транспорт” за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на обект при следните условия:

Канал за оглед на ППС с квадратура 206 кв.м. находящ се в  Тролейбусно депо , гр. Хасково бул. „Съединение” ,Харманлийско шосе при първоначално обявен годишен наем – 2472,00 лева без ДДС

 

НАРЕЖДАМ :

 

Отменям Заповед № 136/06.12.2016 г. на Управителя на ЕООД „Тролейбусен транспорт” и прекратявам публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект канал за оглед на ППС с квадратура 206 кв.м., находящ се в Тролейбусно депо, гр.Хасково бул.”Съединение”, Харманлийско шосе, поради допуснато нарушение на чл.80, ал.1, т.1 и т.7 от Наредба за  управление  и разпореждане с общинска собственост – допусната техническа грешка при определяне квадратурата на обекта и неговото описание.

 

 

Препис от заповедта  да се постави на видно място в дружеството.

 

 

 

 

Управител:

                                                                                                                     

         /ЙОРДАН ПАНЕВ/

ЕООД "Тролейбусен транспорт" съобщава на лицата желаещи да закупят абонаментни /винетни/ талони за паркиране в "Синя зона", че документите ще се продават, считано от 14.12.2016 г. в офиса на дружеството - гр.Хасково ул."Ивайло" 1 ет.3 .

Условията за ползане на абонаментните /винетни/ талони за паркиране в "Синя зона" остават същите.

телефон за контакти 038 662122

 

З А П О В Е Д  № 136

гр.Хасково 06.12.2016 год.

 

На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба за  упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост 

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на обект при следните условия:

 

Канал за оглед на ППС с квадратура 206 кв.м. находящ се в  Тролейбусно депо , гр. Хасково бул. „Съединение” ,Харманлийско шосе при първоначално обявен годишен наем – 2472,00 лева без ДДС

 

Забележка: Участниците да изпишат върху плика, номера на заповедта за обявяване на търга .

 

Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

Тръжна документация се получава от стая 6  в  сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG76 STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК Хасково,  в полза на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково.

Депозит в размер на 50% от обявения годишен наем се внасят по сметка IBAN BG76STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК АД Хасково.

Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават стая 6  в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта  до 12.00 часа на 23.12.2016 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 23.12.2016 година от 14.00 часа в стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в дружеството.

 

 

Управител:

                                                                                                                     

         /ЙОРДАН ПАНЕВ/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А П О В Е Д  № 135

гр.Хасково 06.12.2016 год.

 

На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба за  упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост  

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на обект при следните условия:

 

Помещения с обща квадратура 180 кв.м.- столова, находящи се в  Тролейбусно депо, гр. Хасково бул. „Съединение” ,Харманлийско шосе при първоначално обявен годишен наем – 5400,00 лева без ДДС

 

Забележка: Участниците да изпишат върху плика, номера на заповедта за обявяване на търга .

 

Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

Тръжна документация се получава от стая 6  в  сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG76STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК Хасково,  в полза на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково.

Депозит в размер на 50% от обявения годишен наем се внасят по сметка IBAN  BG76STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК Хасково,  

Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават стая 6  в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта  до 12.00 часа на 23.12.2016 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 23.12.2016 година от 14.00 часа в стая 4 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в дружеството.

 

 

Управител:

                                                                                                                     

         /Йордан Панев/

 

Във връзка с ремонтни дейности по контактна мрежа на ЕООД "Тролейбусен транспорт" Хасково, Ви уведомяваме за създадена нова организация на превозите за дните 24; 25; 26 и 27 ноември 2016 г.

1. На 24 и 25 ноември 2016 г. /четвъртък и петък/ за времето от 9,00 до 16,30 часа няма да се движат тролейбуси по линия 308. Извозването на пътниците ще става чрез автобус по маршрут ЗММ - Автогара - кв.Орфей - Търговия - ЗММ с часове на тръгване от

ЗММ - 9,00;  10,00;  11,00;  12,00;  13,00 ; 14,00;  15,00; 16,00 часа

2. На 26 и 27 ноември 2016 г /събота и неделя/ за времето от 9,00 до 16,30 часа няма да се движат тролейбуси по линии 108 и 308

Извозването на пътниците ще става чрез автобус по маршрут ЗММ - Автогара - кв.Орфей - Болница - Автогара - Орфей - Търговия - ЗММ с часове тръгване от ЗММ - 9,00; 10,00; 11,00; 12,00; 13,30 ; 14,30 и 15,30 часа

 

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство.

Считано от 01,11,2016 година ЕООД "Тролейбусен транспорт" ще предлага 

абонаментни карти на ученици и студенти редовно обучение за цялата тролейбусна мрежа - тримесечни на цена 54,00 лева и шестмесечни на цена 100,00 лева.

 

Условията за издаване и получаване остават същите.

Уважаеми ученици и родители,

Община Хасково и ЕООДТролейбусен транспортВи поздравяват с Новата учебна година и Ви желаят здраве и успехи.

За улеснение на родители и ученици ползването на тролейбусите на 15 септември е безплатно !

Считано от 01.09.2016 г в събота и неделя продажбата на билети в тролейбусите ще се осъществява само от водачите.

 

Качването и слизането на пътниците ще се извършва от предната врата като се спазват мерките за безопасност.

 

При съвпадане на събота с работен ден, продажбата остава чрез кондуктор.