Уважаеми жители на град Хасково,

Във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници, Ви уведомяваме, че

на 24, 25 ,26, 27 и 28 декември "синя зона" ще бъде безплатна.

Тролейбусите ще се движат по празнично разписание на 24, 25,  26, 27 и 28 декември.

На 31 декември тролейбусите ще приключат работа в 19.00 часа

На 1 януари 2022 година тролейбусите ще започнат работа в 9.00 часа.

ЕООД "Тролейбусен транспорт" Хасково Ви пожелава светли Коледни празници и Щастлива Нова Година!

Уважаеми пътници,

Във връзка с извършване на ремонтни дейности по бул."Васил Левски" и бул."Съединение", Ви уведомяваме,

че от 25.10.2021 г /понеделник/ тролейбусите по линия 108 и 308 ще бъдат заменени с автобуси за

времето от 9.00 до 16.00 часа.

От ръководството на ЕООД "Тролейбусен транспорт"

Уважаеми граждани,

Във връзка с ремонт на пътната настилка по бул."Съединение" , Ви уведомяваме, че на 07.07.2021  година /сряда/ 

тролейбусите по линия 108 и 308 ще бъдат заменени с автобуси за времето от 9,00 часа до 16,00 часа.

от Ръководството на ЕООД "Тролейбусен транспорт" Хасково

Уважаеми граждани,

Във връзка с ремонт на пътната настилка по бул."Съединение" , Ви уведомяваме, че на 06.07.2021  година /вторник/ 

тролейбусите по линия 108 и 308 ще бъдат заменени с автобуси за времето от 9,00 часа до 16,00 часа.

от Ръководството на ЕООД "Тролейбусен транспорт" Хасково

Уважаеми граждани,

Във връзка с ремонт на пътната настилка по бул."Съединение" , Ви уведомяваме, че на 04.07.2021 година /неделя/ 

тролейбусите по линия 108 и 308 ще бъдат заменени с автобуси, които ще се движат по неделно разписание.

от Ръководството на ЕООД "Тролейбусен транспорт" Хасково

Уважаеми граждани,

Във връзка с предстоящите празници ЕООД „Тролейбусен транспорт” Ви уведомява, че през почивните дни 30,04; 01,05; 02,05; 03,05 и 04,05,2021 тролейбусите по линия (108 и 308) ще бъдат заменени от автобуси, които ще се движат съгласно празничното разписание.

Синя зона Хасково на 30,04; 01,05; 02,05; 03,05; 04,05 и 06,05,2021 г. ще бъде безплатна.

С пожелание за здраве,благополучие и светли Великденски празници !

Уважаеми жители на град Хасково,

Във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници Ви уведомяваме за следното работно време на  „Тролейбусите”

-На 31.12.2020 г. тролейбусите ще приключат работа в 21:00 часа

-На 01.01.2021 г. тролейбусите ще започнат работа в 9:00 часа

Графиците и маршрутите извън тези часове по линии (108 и 308) се запазват същите.

ЕООД „Тролейбусен транспорт” Ви пожелава весела Коледа и щастлива Нова година!

З А П О В Е Д № 41

 

гр.Хасково 28.07.2020 год.

 

На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба за упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на обект при следните условия:

 

Помещение с обща квадратура 170 кв.м.- авторемонтни услуги, находящо се в Тролейбусно депо, гр. Хасково бул. „Съединение” ,Харманлийско шосе при първоначално обявен годишен наем – 2400,00 лева без ДДС

 

Забележка: Участниците да изпишат върху плика, номера на заповедта за обявяване на търга .

 

Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

Тръжна документация се получава от стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт” ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG87BUIN95611000655793, BIC BUINBGSF, АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД – БЦ Хасково, в полза на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково.

Депозит в размер на 50% от обявения годишен наем се внасят по IBAN BG87BUIN95611000655793, BIC BUINBGSF, АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД – БЦ Хасково

Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта до 12.00 часа на 13.08.2020 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 14.08.2020 година от 16.00 часа в стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт” ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта да се постави на видно място в дружеството.

 

 

 

Управител:

/инж. Албен Манджуков/

 

                                                        З А П О В Е Д № 40

 

гр.Хасково 28.07.2020 год.

 

На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба за упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на обект при следните условия:

 

Помещения с обща квадратура 82 кв.м.- столова, находящи се в Тролейбусно депо, гр. Хасково бул. „Съединение” ,Харманлийско шосе при първоначално обявен годишен наем – 2460,00 лева без ДДС

 

 

Забележка: Участниците да изпишат върху плика, номера на заповедта за обявяване на търга .

 

Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

Тръжна документация се получава от стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG87BUIN95611000655793, BIC BUINBGSF, АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД – БЦ Хасково, в полза на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково.

Депозит в размер на 50% от обявения годишен наем се внасят по сметка IBAN BG87BUIN95611000655793, BIC BUINBGSF, АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД – БЦ Хасково

Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт” ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта до 12.00 часа на 13.08.2020 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 14.08.2020 година от 15.00 часа в стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта да се постави на видно място в дружеството.

 

 

 

Управител:

 

/инж.Албен Манджуков/

 

З А П О В Е Д № 39

 

гр.Хасково 28.07.2020 год.

 

На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба за упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на обект при следните условия:

 

Помещения с канал за оглед на ППС с квадратура 226,20 кв.м. и офис от 8,8 кв.м., находящи се в Тролейбусно депо, гр. Хасково бул. „Съединение”, Харманлийско шосе при първоначално обявен годишен наем – 3815,00 лева без ДДС

 

Забележка: Участниците да изпишат върху плика, номера на заповедта за обявяване на търга .

 

Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

Тръжна документация се получава от стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт” ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG87BUIN95611000655793, BIC BUINBGSF, АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД – БЦ Хасково, в полза на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково.

Депозит в размер на 50% от обявения годишен наем се внасят по IBAN BG87BUIN95611000655793, BIC BUINBGSF, АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД – БЦ Хасково

Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта до 12.00 часа на 13.08.2020 г. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 14.08.2020 година от 14.00 часа в стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт” ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта да се постави на видно място в дружеството.

 

 

 

Управител:

/инж. Албен Манджуков/

Уважаеми граждани на град Хасково,

 

Уведомяваме Ви, че работата на почасово паркиране в обхвата на "СИНЯ ЗОНА" започва от  /понеделник/ 4 май 2020г.

Уважаеми граждани,

Във връзка с предстоящите празници ЕООД „Тролейбусен транспорт” Ви уведомява, че през почивните дни от 01 ,02 и 03 май тролейбусите по линия (108 и 308) ще бъдат заменени от автобуси, които ще се движат съгласно празничното разписание.

С пожелание за здраве,благополучие и весели празници!

ЕООД „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ”ХАСКОВО

гр. Хасково ул. „Ивайло”1, ет.3, тел. 038/ 662122

 

 

Уважаеми граждани,

Във връзка с усложнената обстановка и гласувано от НС извънредно положение за територията на цялата страна Ви уведомяваме, че Тролейбусете по линии (108 и 308) ще се движат по извънредно празнично разписание, като не се допуска струпване на хора и се спазва необходимата дистанция до 03.05.2020 г.

Преустановява се и работата на почасово паркиране в обхвата на синя зона до 03.05.2020 г.

Извиняваме се за създаденото неудобство.

Допълнителна информация на телефон

038 66 21 22

 

 

Уважаеми граждани,

Във връзка с предстоящите празници ЕООД „Тролейбусен транспорт” Ви уведомява, че през почивните дни 17, 18, 19 и 20 април тролейбусите по линия (108 и 308) ще бъдат заменени от автобуси, които ще се движат съгласно празничното разписание.

С пожелание за здраве,благополучие и светли Великденски празници!

ЕООД „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ”ХАСКОВО

гр. Хасково ул. „Ивайло”1, ет.3, тел. 038/ 662122

 

 

Уважаеми граждани,

Във връзка с усложнената обстановка и гласувано от НС извънредно положение за територията на цялата страна Ви уведомяваме, че Тролейбусете по линии (108 и 308) ще се движат по извънредно празнично разписание, като не се допуска струпване на хора и се спазва необходимата дистанция до 26.04.2020 г.

Преустановява се и работата на почасово паркиране в обхвата на синя зона до 26.04.2020 г.

Извиняваме се за създаденото неудобство.

Допълнителна информация на телефон

038 66 21 22

 

 

ИЗВЪНРЕДНО РАЗПИСАНИЕ
ЕООД" ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ"
ДЕЛНИЧНО ПРАЗНИЧНО
Първа смяна Първа смяна
ЗММ Орфей ЗММ Орфей
5:10 308 6:00 308
5:50 308 6:40 7:00
06:30 06:50 7:40 8:00
за ЗММ 7:10 108 8:20
7:25 308 108 8:40
8:05 308 108 9:00
30 м. Поч. 08:50-09:20 8:50-9:20 За ЗММ 9:20
9:20 9:40 9:40  
  10:00 10:00 308
108 10:20 108 10:20
заЗММ 10:40 ЗА ЗММ 10:40
от ЗММ 11:00 ОТ ЗММ 11:00
108 11:20 108 11:20
за ЗММ 11:40 ЗА ЗММ 11:40
12:00 12:20 ОТ ЗММ 12:00
за Депо 12:40 108 12:20
    108 12:40
    За ЗММ 13:00
13:00-Депо   Втора смяна
    13:20 13:40
      14:00
      14:20
Втора смяна   14:40
от ЗММ 13:00 За ЗММ 15:00
108 13:20 15 мин.поч. От 15:20-15:35
за ЗММ 13:40 15:35 308
от ЗММ 14:00 16:15 308
108 14:20 15 мин.поч. От 16:55-17:10
за ЗММ 14:40 17:10 17:30
от ЗММ 15:00 За ЗММ 17:50
108 15:20 18:10 18:30
за ЗММ 15:40 За ЗММ 18:50
от ЗММ 16:00 19:10 19:30
308 16:20 За ЗММ 19:50
308 17:10 20:10 20:30
308 18:00 за Депо 20:50
от ЗММ 18:40 21:10 - Депо
108 19:00    
108 19:20  
за ЗММ 19:40    
308 20:10    
108-(Орфей,Автогара,Орфей); 308-(ЗММ,Автогара,Орфей,ЗММ)

ЕООД „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ”ХАСКОВО

гр. Хасково ул. „Ивайло”1, ет.3, тел. 038/ 662122

 

 

Уважаеми граждани,

Във връзка с усложнената обстановка и гласувано от НС извънредно положение за територията на цялата страна Ви уведомяваме, че Абонаментни карти за месец Април за пътуване с Тролейбусен транспорт ще се издават от Продавачите на билети в тролейбусите.

Тролейбусете по линии (108 и 308) ще се движат по извънредно празнично разписание, като не се допуска струпване на хора и се спазва необходимата дистанция до 12.04.2020 г.

Преустановява се и работата на почасово паркиране в обхвата на синя зона до 12.04.2020 г.

Извиняваме се за създаденото неудобство.

Допълнителна информация на телефон

038 66 21 22

 

 

ЕООД „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ”ХАСКОВО

гр. Хасково ул. „Ивайло”1, ет.3, тел. 038/ 662122

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Уважаеми граждани,

Във връзка с усложнената обстановка и гласувано от НС извънредно положение за територията на цялата страна Ви уведомяваме, че Абонаментни карти за месец Април за пътуване с Тролейбусен транспорт, Абонаментни стикери за синя зона и Инвалидни карти няма да се издават до 29.03.2020 г.

Извиняваме се за създаденото неудобство.

Допълнителна информация на телефон

038 66 21 22

 

З А П О В Е Д № 15

 

гр.Хасково 11.03.2020 год.

 

На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба за упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на обект при следните условия:

 

Помещения с канал за оглед на ППС с квадратура 226,20 кв.м. и офис от 8,8 кв.м., находящи се в Тролейбусно депо, гр. Хасково бул. „Съединение”, Харманлийско шосе при първоначално обявен годишен наем – 3815,00 лева без ДДС

 

Забележка: Участниците да изпишат върху плика, номера на заповедта за обявяване на търга .

 

Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

Тръжна документация се получава от стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт” ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG63CECB97901048480100, BIC CECBBGSF, БАНКА ЦКБ АД – клон Хасково, в полза на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково.

Депозит в размер на 50% от обявения годишен наем се внасят по сметка IBAN BG63CECB97901048480100, BIC CECBBGSF, БАНКА ЦКБ АД – клон Хасково,

Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта до 12.00 часа на 26.03.2020 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 27.03.2020 година от 14.00 часа в стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт” ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта да се постави на видно място в дружеството.

 

 

Управител  /инж. Албен Манджуков/

Лого на Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА“
Лого на Европейски съюз
Европейски съюз
Европейски структурни и инвестиционни фондове

 

„Тролейбусен транспорт“ ЕООД с участие като партньор на Община Хасково в закупуването на електрически автобуси с финансиране по

ОП „Околна среда“

 

„Тролейбусен транспорт“ ЕООД  е партньор на Община Хасково по проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в гр. Хасково, чрез доставка и експлоатация на електрически автобуси за нуждите на обществения транспорт“ по ОП „Околна среда 2014-2020г.“ . Договорът за финансиране бе подписан през месец декември от Кмета на общината, Управителя на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД и Министерство на околната среда и водите.

Общият размер на инвестицията е 6 млн. лв., като Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) осигурява 5 млн. лв.

Проектът цели подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Хасково чрез намаляването на нивата на фини прахови частици и азотни окиси. Предвижда се да бъдат закупени 5 нови електрически автобуса и 6 зарядни станции, както и да се изгради необходимата инфраструктура за електрозахранване.

С електрифицирането на подвижния състав на градския транспорт ще се подобри екологичната обстановка в централната част на град Хасково и ще бъде намалено антропогенното влияние върху околната среда.

Реализирането на дейностите ще допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух за близо 70 000 жители на община Хасково. Срокът за изпълнение на дейностите е 33 месеца.

 

Този документ е създаден в рамките на проект Подобряване на качеството на атмосферния въздух в гр. Хасково, чрез доставка и експлоатация на електрически автобуси за нуждите на обществения транспорт”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г., Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, финансирана от Кохезионен фонд към ЕС.

 

Уважаеми жители на град Хасково,

Във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници Ви уведомяваме за следното работно време на „Синя зона” и „Тролейбусите”

-На 31.12.2019г. „Синя зона” ще работи от 08:30 часа до 15:00 часа, а на

24,25,26.12.2019г. и на 01.01.2020г. зоната ще бъде безплатна.

-На 31.12.2019г. тролейбусите ще приключат работа в 19:00 часа

-На 01.01.2020г. тролейбусите ще започнат работа в 9:00 часа

Графиците и маршрутите извън тези часове по линии (108 и 308) се запазват същите.

ЕООД „Тролейбусен транспорт” Ви пожелава весела Коледа и щастлива Нова година!

 

От 27.11.2019г. са утвърдени нови образци на стикери за „Синя зона” 2020г.

 

С цел да се избегнат злоупотреби образецът на трите вида стикери се различава от този на миналогодишните по следното:

  1. Шарка
  2. Разположението на година месец и дата
  3. Също така и формата на стикера е 6/шест/ъгълна

 

Условията за ползването им не са изменени и са съгласно наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства

и осигуряване безопасността на движението на територията на община ХАСКОВО. Цените и оцветяването остават без промяна.

 

 

Желаещите да ползват услугата паркиране в „Синя зона” чрез абонаментни талони ще трябва да заплатят следното:

 

  1. Годишни абонаментни талон / син фон/ на стойност 360 лв. с ДДС
  2. Месечни абонаментни талон / жълт фон/ на стойност- 50 лв. с ДДС
  3. Годишни абонаментни талон за постоянен адрес по местоживеене /червен фон/ на стойност-72лв. с ДДС

 

Абонаментни талони вече могат да се получават на адрес: гр.Хасково,ул.Ивайло 1 ет.3

Уважаеми граждани,

във връзка с наложащото подкастряне на дървета по линията на тролейбусите Ви съобщаваме,че за времето

от 10:00 до 11:00 часа и от 14:00 до 15:00 часа на 11.10.2019 г., 12.10.2019 г. и 15.10.2019 г. обслужването на пътници по линиите108 и 308 ще се извършва от автобус.

 

Извиняваме се за създаденото неудобство,но мероприятието е необходимо за безопасната експлоатация на контактна мрежа през зимния период.

 

Допълнителна информация на телефони

038 66 21 22

038 66 29 86

 

Уважаеми ученици и родители,

Община Хасково и ЕООД „Тролейбусен транспорт”Ви поздравява с Новата учебна година и Ви желаем здраве и успехи.

 

За улеснение на учениците ползването на тролейбусите от тях на 16 септември ще бъде безплатно!

 

ЕООД „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ”ХАСКОВО

гр. Хасково ул. „Ивайло”1, ет.3, тел. 038/ 662122

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Уважаеми граждани,

Във връзка с авария по контактната мрежа Ви уведомяваме, че на 13.06.2019г. тролейбусите няма да се движат до отстраняване на аварията.

Линия 108 И 308 ще се обслужват от автобус .

При настъпили промени ще уведомим своевременно пътниците

Извиняваме се за създаденото неудобство.

Допълнителна информация на телефони

038 66 21 22

038 66 29 86

 

                                                                       З А П О В Е Д  № 37

 

гр.Хасково 10.05.2019 год.

 

На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба за  упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост 

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на обект при следните условия:

 

Помещения с обща квадратура 170 кв.м. – представляваща част от сграда ЕКМ за авторемонтни услуги, находяща се в  Тролейбусно депо , гр. Хасково бул. „Съединение” ,Харманлийско шосе при първоначално обявен годишен наем – 3600,00 лева без ДДС

 

 

Забележка: Участниците да изпишат върху плика, номера на заповедта за обявяване на търга .

 

Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

Тръжна документация се получава от стая 6  в  сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG76 STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК Хасково,  в полза на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково.

Депозит в размер на 50% от обявения годишен наем се внасят по сметка IBAN BG76STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК АД Хасково.

Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават стая 6  в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта  до 12.00 часа на 28.05.2019 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 29.05.2019 година от 16,00 часа в стая 5 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в дружеството.

 

 

 

 

Управител:

                                                                                                                       

                  /ЙОРДАН ПАНЕВ/

 

 

                                                                                                       З А П О В Е Д  № 36

 

гр.Хасково 10.05.2019 год.

 

На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба за  упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост 

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на обект при следните условия:

 

Канал за оглед на ППС с квадратура 215 кв.м.,представляваща част от хале за ремонт на тролейбуси и стая с квадратура 28 кв.м., находяща се в  Тролейбусно депо , гр. Хасково бул. „Съединение” ,Харманлийско шосе при първоначално обявен годишен наем – 4800,00 лева без ДДС

 

 

Забележка: Участниците да изпишат върху плика, номера на заповедта за обявяване на търга .

 

Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

Тръжна документация се получава от стая 6  в  сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG76 STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК Хасково,  в полза на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково.

Депозит в размер на 50% от обявения годишен наем се внасят по сметка IBAN BG76STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК АД Хасково.

Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават стая 6  в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта  до 12.00 часа на 28.05.2019 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 29.05.2019 година от 15,00 часа в стая 5 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в дружеството.

 

 

 

 

Управител:

                                                                                                                       

                  /ЙОРДАН ПАНЕВ/

 

З А П О В Е Д  № 35

 

                                    гр.Хасково 10.05.2019 год.

 

На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба за  упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост 

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на обект при следните условия:

 

Помещение – офис с обща квадратура 30 кв.м – представляваща част от промишлена сграда, находяща се в  Тролейбусно депо , гр. Хасково бул. „Съединение” ,Харманлийско шосе при първоначално обявен годишен наем – 720,00 лева без ДДС

 

 

Забележка: Участниците да изпишат върху плика, номера на заповедта за обявяване на търга .

 

Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

Тръжна документация се получава от стая 6  в  сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG76 STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК Хасково,  в полза на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково.

Депозит в размер на 50% от обявения годишен наем се внасят по сметка IBAN BG76STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК АД Хасково.

Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават стая 6  в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта  до 12.00 часа на 28.05.2019 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 29.05.2019 година от 14,00 часа в стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в дружеството.

 

 

 

 

Управител:

                                                                                                                       

                  /ЙОРДАН ПАНЕВ/

 

 

 

  З А П О В Е Д  № 34

 

                                    гр.Хасково 10.05.2019 год.

 

На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба за  упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост 

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на обект при следните условия:

 

Помещение с обща квадратура 82 кв.м.,столова – представляваща част от сграда, за обществено хранене , находяща се в  Тролейбусно депо, гр. Хасково бул. „Съединение” ,Харманлийско шосе при първоначално обявен годишен наем – 2460,00 лева без ДДС

 

 

Забележка: Участниците да изпишат върху плика, номера на заповедта за обявяване на търга .

 

Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

Тръжна документация се получава от стая 6  в  сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG76 STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК Хасково,  в полза на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково.

Депозит в размер на 50% от обявения годишен наем се внасят по сметка IBAN BG76STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК АД Хасково.

Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават стая 6  в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта  до 12.00 часа на 28.05.2019 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 29.05.2019 година от 13,00 часа в стая 5 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в дружеството.

 

 

 

 

Управител:

                                                                                                                       

                  /ЙОРДАН ПАНЕВ/

 

ЕООД „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ”ХАСКОВ

гр. Хасково ул. „Ивайло”1, ет.3, тел. 038/ 662122

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми граждани,

Във връзка с предстоящите празници  ЕООД „Тролейбусен транспорт”Ви уведомява,че през почивните дни 26.04.19г.,27.04.19г.,28.04.19г.,29.04.19г.,01.05.19г.,и на 06.05.19г.,тролейбусите ще се движат съгласно празничното разписание ,а „Синя зона” няма да работи.

С пожелание за здраве,благополучие и светли Великденски празници!

ЕООД „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ”ХАСКОВ

гр. Хасково ул. „Ивайло”1, ет.3, тел. 038/ 662122

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Във връзка с ремонтни дейности по бул.”Съединение” на 30,03,2019г. от 08,00 часа до 17,00 часа ще бъде спряно движението на тролейбусите.

Линия 108 и 308 ще се обслужват от автобус.

 

При настъпили промени ще уведомим своевременно пътниците

Извиняваме се за създаденото неудобство.

Допълнителна информация на телефони

038 66 21 22

038 66 29 86

 

ЕООД „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ”ХАСКОВ

гр. Хасково ул. „Ивайло”1, ет.3, тел. 038/ 662122

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Във връзка с ремонтни дейности по бул.”Г.С.Раковски” на 25,03,2019г. от 09,00 часа до 13,00 часа ще бъде спряно движението на тролейбусите.

Линия 108 и 308 ще се обслужват от автобус.

 

При настъпили промени ще уведомим своевременно пътниците

Извиняваме се за създаденото неудобство.

Допълнителна информация на телефони

038 66 21 22

038 66 29 86

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Уважаеми жители на град Хасково

Във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници Ви уведомяваме за работното време на „Синя зона” и „Тролейбусите”

-На 29,12,2018г. „Синя зона” ще работи от 09:00 часа до 15:00 часа

-На 31,12,2018г. зоната няма да работи.

-На 31,12,2018г. тролейбусите ще приключат работа в 19:00 часа

-На 01,01,2019г. тролейбусите ще започнат работа в 9:00 часа

Графиците и маршрутите извън тези часове по линии (108 и 308 ) се запазват същите.

ЕООД „Тролейбусен транспорт” Ви пожелава весела Коледа и щастлива Нова година!

  ЕООД „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ”ХАСКОВ

гр. Хасково ул. „Ивайло”1, ет.3, тел. 038/ 662122

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Във връзка с ремонтна дейност на /ВИК/ инсталацията в района на кръстовището между ул.Дунав и бул.”Васил Левски” съобщаваме,че тролейбусите по линии 108 и 308 няма да се движат на 07,11,2018г. от 11:00 часа до 16:00 часа.

Линия 108 и 308 ще се обслужва от автобус. При настъпили промени ще уведомим своевременно пътниците.

Извиняваме се за създаденото неудобство.

За допълнителна информация на телефони:

038 66 21 22

038 66 29 86

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

Уважаеми граждани,

във връзка с наложащото подкастряне на дървета по линията на тролеите Ви съобщаваме,че за времето

–от 10:00 до 11:00 часа и от 13:30 до 14:30часа на 04,10,2018 година обслужването на пътници по линиите108 и 308 ще се извършва от автобус.

 

Извиняваме се за създаденото неудобство ,но мероприятието е необходимо за безопасната експлоатация на контактна мрежа през зимния период.

Допълнителна информация на телефони

038 66 21 22

038 66 29 86

 

Уважаеми ученици и родители,

 

Община Хасково и ЕООД „Тролейбусен транспорт”Ви поздравява с Новата учебна година и Ви желаем здраве и успехи.

 

За улеснение на учениците ползването на тролейбусите от тях на 17 септември е безплатно!

З А П О В Е Д № 69

 

гр.Хасково 05.07.2018 год.

 

На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба за упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на обект при следните условия:

 

Площ с обща квадратура 40 кв.м., подходяща за паркомясто под № 1 , находяща се в Тролейбусно депо , гр. Хасково бул. „Съединение” ,Харманлийско шосе при първоначално обявен годишен наем – 480,00 лева без ДДС

 

 

Забележка: Участниците да изпишат върху плика, номера на заповедта за обявяване на търга .

 

Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

Тръжна документация се получава от стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG76 STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК Хасково, в полза на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково.

Депозит в размер на 50% от обявения годишен наем се внасят по сметка IBAN BG76STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК АД Хасково.

Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта до 12.00 часа на 23.07.2018 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 24.07.2018 година от 14.00 часа в стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта да се постави на видно място в дружеството.

Управител:/п.не се чете/

/ЙОРДАН ПАНЕВ/

 

З А П О В Е Д № 70

 

гр.Хасково 05.07.2018 год.

 

На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба за упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на обект при следните условия:

 

Площ с обща квадратура 40 кв.м., подходяща за паркомясто под № 2 , находяща се в Тролейбусно депо , гр. Хасково бул. „Съединение” ,Харманлийско шосе при първоначално обявен годишен наем – 480,00 лева без ДДС

 

 

Забележка: Участниците да изпишат върху плика, номера на заповедта за обявяване на търга .

 

Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

Тръжна документация се получава от стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG76 STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК Хасково, в полза на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково.

Депозит в размер на 50% от обявения годишен наем се внасят по сметка IBAN BG76STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК АД Хасково.

Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта до 12.00 часа на 23.07.2018 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 24.07.2018 година от 14.00 часа в стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта да се постави на видно място в дружеството.

Управител: /п.не се чете/

/ЙОРДАН ПАНЕВ/

 

З А П О В Е Д № 71

 

гр.Хасково 05.07.2018 год.

 

На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба за упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на обект при следните условия:

 

Площ с обща квадратура 40 кв.м., подходяща за паркомясто под № 3 , находяща се в Тролейбусно депо , гр. Хасково бул. „Съединение” ,Харманлийско шосе при първоначално обявен годишен наем – 480,00 лева без ДДС

 

 

Забележка: Участниците да изпишат върху плика, номера на заповедта за обявяване на търга .

 

Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

Тръжна документация се получава от стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG76 STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК Хасково, в полза на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково.

Депозит в размер на 50% от обявения годишен наем се внасят по сметка IBAN BG76STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК АД Хасково.

Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта до 12.00 часа на 23.07.2018 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 24.07.2018 година от 14.00 часа в стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта да се постави на видно място в дружеството.

Управител: /п.не се чете/

/ЙОРДАН ПАНЕВ/

 

Уважаеми ученици,

Община Хасково и ЕООД "Тролейбусен транспорт" Ви поздравява по случай 1 (юни) Международния ден на детето и Ви пожелаваме здраве и безброй весели игри.

За улеснение на децата ползването на тролебусите от тях на 1 (юни) е безплатно !

ВЕСЕЛ ПРАЗНИК !

ПОРАДИ ПРЕДСТОЯЩОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АВТОМОБИЛИЗЪМ,

 

  • 02.06.2018г.- 10:30 ч. до 18:00 ч. и на 03.06.2018г.-08:00 ч. до 15:00 ч.

 

ТРОЛЕЙБУСИТЕ ПО ЛИНИИ 108 И 308 НЯМА ДА СЕ ДВИЖАТ .

-ЗА ПЪТУВАЩИТЕ НА 02.06.2018г. ЩЕ БЪДЕ ОСИГУРЕН АВТОБУС, ПОТЕГЛЯЩ ОТ ЗММ В 10:00ч. ДО 17:00ч. на ВСЕКИ КРЪГАЛ ЧАС ПО СЛЕДНИЯ МАРШРУТ:

-ЗА ПЪТУВАЩИТЕ НА 03.06.2018г. ЩЕ БЪДЕ ОСИГУРЕН АВТОБУС, ПОТЕГЛЯЩ ОТ ЗММ В 08:00ч. ДО 15:00ч. на ВСЕКИ КРЪГАЛ ЧАС ПО СЛЕДНИЯ МАРШРУТ:

 

-108 бул.Съединение(спирка Автогара),бул.Г.С.Раковски,ул.Ком (спирка ресторант Самолета),в района на жк.Орфей (спирка бл.№19 и спирка к-с Веспрем до Замъка),бул.Г.С.Раковски,ул.Дунав( спирка бензиностанция Ромпетрол),бул.Васил Левски, бул.Съединение(спирка Автогара).

 

-308 / ЗММ, бул.Съединение, бул.Г.С.Раковски,ул.Ком (спирка ресторант Самолета),в района на жк.Орфей (спирка бл.№19 и спирка к-с Веспрем до Замъка),бул.Г.С.Раковски,ул.Дунав( спирка бензиностанция Ромпетрол),бул.Васил Левски, бул.Съединение(спирка Търговия), ЗММ.

 

Телефон за контакти: 038/662986

                                                                                                            З А П О В Е Д № 27

 

гр.Хасково 26.03.2018 год.

 

На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба за упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на обект при следните условия:

 

Помещение с обща квадратура 60 кв.м.- склад материали и общи части , находящи се в Тролейбусно депо сграда на ЕКМ , гр. Хасково бул. „Съединение” ,Харманлийско шосе при първоначално обявен годишен наем – 720,00 лева без ДДС

 

 

Забележка: Участниците да изпишат върху плика, номера на заповедта за обявяване на търга .

 

Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

Тръжна документация се получава от стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG76 STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК Хасково, в полза на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково.

Депозит в размер на 50% от обявения годишен наем се внасят по сметка IBAN BG76STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК АД Хасково.

Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт” ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта до 12.00 часа на 13.04.2018 г. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 13.04.2018 година от 14.00 часа в стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта да се постави на видно място в дружеството.

 

 

 

 

Управител:

 

/ЙОРДАН ПАНЕВ/

 

                                                                                                          З А П О В Е Д № 22

 

гр.Хасково 15.03.2018 год.

 

На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба за упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на обект при следните условия:

 

Помещение с обща квадратура 82 кв.м.- столова , находяща се в Тролейбусно депо , гр. Хасково бул. „Съединение” ,Харманлийско шосе при първоначално обявен годишен наем – 2460,00 лева без ДДС

 

 

Забележка: Участниците да изпишат върху плика, номера на заповедта за обявяване на търга .

 

Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

Тръжна документация се получава от стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG76 STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК Хасково, в полза на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково.

Депозит в размер на 50% от обявения годишен наем се внасят по сметка IBAN BG76STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК АД Хасково.

Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта до 12.00 часа на 26.03.2018 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 26.03.2018 година от 14.00 часа в стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта да се постави на видно място в дружеството.

 

 

 

 

Управител:

 

/ЙОРДАН ПАНЕВ/

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

Във връзка с предстоящите новогодишни празници

 

На 31,12,2017г.-тролейбусите ще приключат работа в 19:00 часа.

 

На 01,01,2018г. –тролейбусите ще започнат работа в 9:00 часа.

 

 

 

 

 

 

Допълнителна информация на телефони

038 66 21 22

038 66 29 86

 

З А П О В Е Д № 156

 

гр.Хасково 21.12.2017 год.

 

На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба за упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на обект при следните условия:

 

Помещение с обща квадратура 82 кв.м.- столова , находяща се в Тролейбусно депо , гр. Хасково бул. „Съединение” ,Харманлийско шосе при първоначално обявен годишен наем – 2460,00 лева без ДДС

 

 

Забележка: Участниците да изпишат върху плика, номера на заповедта за обявяване на търга .

 

Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

Тръжна документация се получава от стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG76 STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК Хасково, в полза на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково.

Депозит в размер на 50% от обявения годишен наем се внасят по сметка IBAN BG76STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК АД Хасково.

Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта до 12.00 часа на 09.01.2018 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 09.01.2018 година от 14.00 часа в стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта да се постави на видно място в дружеството.

 

 

 

 

Управител:

 

/ЙОРДАН ПАНЕВ/

 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

Във връзка с наложащото подкастряне на дървета по линията на тролеите Ви съобщаваме,че за времето

–от 09:00 до 11:00 часа и от 14:00 до 15:30часа на 07,12,2017 година обслужването на пътници по линиите 108 и 308 ще се извършва от автобус.

 

Извиняваме се за създаденото неудобство ,но мероприятието е необходимо за безопасната експлоатация на контактна мрежа през зимния период.

Допълнителна информация на телефони

038 66 21 22

038 66 29 86

 

11/10/2017

 

ОБЯВА

 

ЕООД „Тролейбусен транспорт” Хасково Ви уведомява, че разполага с помещение с находящо се в Тролейбусно депо бул.”Съединение” – Харманлийско шосе, подходящо за столова и други.

При заявен интерес телефон за контакти 038/662122

ЕООД „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ”ХАСКОВО

гр. Хасково ул. „Ивайло”1, ет.3, тел. 038/ 662122

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

Във връзка с ремонтни дейности по бул.”Васил Левски” съобщаваме за нова организация в разписанието на линии 108 и 308

Линия 108 от 10,00 часа до 16,00 часа ще се обслужва от автобус с интервал 20 минути

На линия 308 ще се променя маршрута както следва:

ЗММ – ЖП гара – Търговия – Окръжна болница – Автогара – бул.”Раковски” – кръгово „Орфей” – бул.”Раковски” – читалище „Заря” - Търговия – ЗММ с интервал 45 минути

Организацията ще бъде за 09 октомври 2017 година.

При настъпили промени ще уведомим своевременно пътниците

Извиняваме се за създаденото неудобство.

Допълнителна информация на телефони

038 66 21 22

038 66 29 86

ЕООД „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ”ХАСКОВ

 гр. Хасково ул. „Ивайло”1, ет.3, тел. 038/ 662122

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Във връзка с ремонтни дейности по бул.”Васил Левски” съобщаваме за нова организация в разписанието на линии 108 и 308

Линия 108 от 10,00 часа до 16,00 часа ще се обслужва от автобус с интервал 20 минути

На линия 308 ще се променя маршрута както следва:

ЗММ – ЖП гара – Търговия – Окръжна болница – Автогара – бул.”Раковски” – кръгово „Орфей” – бул.”Раковски” – читалище „Заря” - Търговия – ЗММ с интервал 1 час

Организацията ще бъде за дните 4 октомври , 5 октомври и 6 октомври 2017 година.

При настъпили промени ще уведомим своевременно пътниците

Извиняваме се за създаденото неудобство.

Допълнителна информация на телефони

038 66 21 22

038 66 29 86

Уважаеми ученици и родители,

 

Община Хасково и ЕООД „Тролейбусен транспорт”Ви поздравява с Новата учебна година и Ви желаем здраве и успехи.

 

За улеснение на учениците ползването на тролейбусите от тях на 15 септември е безплатно!

 

 

З А П О В Е Д № 93

 

гр.Хасково 11.07.2017 год.

 

На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба за упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на обект при следните условия:

 

Помещения с обща квадратура 82 кв.м.- столова, находящи се в Тролейбусно депо, гр. Хасково бул. „Съединение” ,Харманлийско шосе при първоначално обявен годишен наем – 2460,00 лева без ДДС

 

 

Забележка: Участниците да изпишат върху плика, номера на заповедта за обявяване на търга .

 

Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

Тръжна документация се получава от стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG76STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК Хасково, в полза на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково.

Депозит в размер на 50% от обявения годишен наем се внасят по сметка IBAN BG76STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК Хасково,

Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта до 12.00 часа на 28.07.2017 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 28.07.2017 година от 14.00 часа в стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта да се постави на видно място в дружеството.

 

 

 

 

Управител:

 

/Йордан Панев/

 

Във връзка с приключване на учебната година ще бъдат преустановени курсовете на тролейбусите  по линия 408 поради намаления брой пътници.

Разписанието ще се изпълнява по линия 308

ПОРАДИ ПРЕДСТОЯЩОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АВТОМОБИЛИЗЪМ,

 

НА 13.05.2017г.- 10:30 ч. до 18:30 ч. и на 14.05.2017г.-08:00 ч. до 15:30 ч.

ТРОЛЕЙБУСИТЕ ПО ЛИНИИ 108 И 308 НЯМА ДА СЕ ДВИЖАТ .

ЗА ПЪТУВАЩИТЕ НА 13.05.2017г. ЩЕ БЪДЕ ОСИГУРЕН АВТОБУС, ПОТЕГЛЯЩ ОТ ЗММ В 10:00ч. ДО 17:00ч. на ВСЕКИ КРЪГАЛ ЧАС ПО СЛЕДНИЯ МАРШРУТ:

-ЗА ПЪТУВАЩИТЕ НА 14.05.2017г. ЩЕ БЪДЕ ОСИГУРЕН АВТОБУС, ПОТЕГЛЯЩ ОТ ЗММ В 08:00ч. ДО 15:00ч. на ВСЕКИ КРЪГАЛ ЧАС ПО СЛЕДНИЯ МАРШРУТ:

-108 бул.Съединение(спирка Автогара),бул.Г.С.Раковски,ул.Ком (спирка ресторант Самолета),в района на жк.Орфей (спирка бл.№19 и спирка к-с Веспрем до Замъка),бул.Г.С.Раковски,ул.Дунав( спирка бензиностанция Ромпетрол),бул.Васил Левски, бул.Съединение(спирка Автогара).

-308 / ЗММ, бул.Съединение, бул.Г.С.Раковски,ул.Ком (спирка ресторант Самолета),в района на жк.Орфей (спирка бл.№19 и спирка к-с Веспрем до Замъка),бул.Г.С.Раковски,ул.Дунав( спирка бензиностанция Ромпетрол),бул.Васил Левски, бул.Съединение(спирка Търговия), ЗММ.

 

Телефон за контакти: 038/662986

Във връзка с предстоящата ваканция движението на тролейбус по линия 408 ще  бъде преустановено от 

10  до 17 април 2017г.

Тролейбуси по линията ще се движат отново на 18 април 2017г.

Предлагаме 3 свободни работни места за водачи на тролейбуси

 

1.Осигуряваме

 

-работа на смени 

-основно възнаграждение-650лв.+ кл.пр.време

-втора категория труд

 

2.Необходима квалификация

 

- Д категория

-средно образование

 

за повече информация:

на тел.038/662122

Уведомяваме гражданите,че на 14.03.2017г,в района на кръстовището Васил Друмев и Климент Охридски(до зъболечението)е монтиран парко-автомат.От 15.03.до 17.03.2017г.в зоната на парко-автомата ще рботи и инкасатор за подпомагане на желаещите да ползват "СИНЯ ЗОНА"чрез парко-автомата.От 20.03.2017г.автомата ще работи самостоятелно и ще се извършва само контрол.

 

 

гр.Хасково 17.02.2017 год.

 

На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба за  упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост  

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на обект при следните условия:

 

Помещения 2 броя с обща квадратура 34 кв.м. за ремонтни услуги на мебели, в сградата на Сервиз , находящи се в  Тролейбусно депо, гр. Хасково бул. „Съединение” ,Харманлийско шосе при първоначално обявен годишен наем – 408,00 лева без ДДС

 

 

Забележка: Участниците да изпишат върху плика, номера на заповедта за обявяване на търга .

 

Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

Тръжна документация се получава от стая 6  в  сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG76STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК Хасково,  в полза на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково.

Депозит в размер на 50% от обявения годишен наем се внасят по сметка IBAN  BG76STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК Хасково,  

Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават стая 6  в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта  до 12.00 часа на 10.03.2017 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 10.03.2017 година от 14.00 часа в стая 4 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в дружеството.

 

 

 

 

Управител:

                                                                                                                     

         /Йордан Панев/

 

Във връзка с предстоящата ваканция движението на тролейбус по линия 408 ще бъде преустъновено за дните 6,7 и 8 февруари 2017г.Тролейбуси по линията ще се движат отново на 9 февруари 2017г.

З А П О В Е Д  № 13

 

гр.Хасково 01.02.2017 год.

 

На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба за  упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост 

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на обект при следните условия:

 

Помещение с канал за оглед на ППС с квадратура 226.2 кв.м. находящ се в  Тролейбусно депо и офис от 8.8 кв.м. , гр. Хасково бул. „Съединение” ,Харманлийско шосе при първоначално обявен годишен наем –  3468,48 лева без ДДС

 

 

Забележка: Участниците да изпишат върху плика, номера на заповедта за обявяване на търга .

 

Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

Тръжна документация се получава от стая 6  в  сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG76 STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК Хасково,  в полза на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково.

Депозит в размер на 50% от обявения годишен наем се внасят по сметка IBAN BG76STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК АД Хасково.

Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават стая 6  в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта  до 12.00 часа на 17.02.2017 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 17.02.2017 година от 14.00 часа в стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в дружеството.

 

 

 

 

Управител:

                                                                                                                     

         /ЙОРДАН ПАНЕВ/

 

Уведомяваме Ви, че от 31,01,2017 година се възстановява движението по линия 408.

Тролейбусите ще се движат съгласно съществуващото разписание и маршрут.

Във връска с усложнената зимна обстановка Ви уведомяваме, че тролейбус по линия 408

временно няма да се движи! Извозването до ПГМЕТ -Стойчо и Кица Марчеви ще става с 

тролейбус 108.А извозването от училището ще става с тролейбус 108 или 308.

При възстановяване на движението по линия 408 ще бъдете уведомени допълнително.

Поради усложнената зимна обстановка съобщаваме на гражданите, че сутрин тролейбусите ще тръгват в 5,40 часа вместо в 4,50 часа.  Разписанието може да не се изпълнява регулярно, за което предварително се извиняваме.

На 31,12,2016 година тролейбусите ще работят до 19:00 часа. 

 

На 01.01.2017 година  тролейбусите започват работа в 09:00 часа.

 

Ръководството на ЕООД "Тролейбусен транспорт"  Ви пожелава весели празници и щастлива Нова година!

З А П О В Е Д  № 143

гр.Хасково 16.12.2016 год.

 

На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба за  упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества и във връзка със заповед № 136/06.12.2016 г. на Управителя на ЕООД „Тролейбусен транспорт” за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на обект при следните условия:

Канал за оглед на ППС с квадратура 206 кв.м. находящ се в  Тролейбусно депо , гр. Хасково бул. „Съединение” ,Харманлийско шосе при първоначално обявен годишен наем – 2472,00 лева без ДДС

 

НАРЕЖДАМ :

 

Отменям Заповед № 136/06.12.2016 г. на Управителя на ЕООД „Тролейбусен транспорт” и прекратявам публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект канал за оглед на ППС с квадратура 206 кв.м., находящ се в Тролейбусно депо, гр.Хасково бул.”Съединение”, Харманлийско шосе, поради допуснато нарушение на чл.80, ал.1, т.1 и т.7 от Наредба за  управление  и разпореждане с общинска собственост – допусната техническа грешка при определяне квадратурата на обекта и неговото описание.

 

 

Препис от заповедта  да се постави на видно място в дружеството.

 

 

 

 

Управител:

                                                                                                                     

         /ЙОРДАН ПАНЕВ/

ЕООД "Тролейбусен транспорт" съобщава на лицата желаещи да закупят абонаментни /винетни/ талони за паркиране в "Синя зона", че документите ще се продават, считано от 14.12.2016 г. в офиса на дружеството - гр.Хасково ул."Ивайло" 1 ет.3 .

Условията за ползане на абонаментните /винетни/ талони за паркиране в "Синя зона" остават същите.

телефон за контакти 038 662122

 

З А П О В Е Д  № 136

гр.Хасково 06.12.2016 год.

 

На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба за  упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост 

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на обект при следните условия:

 

Канал за оглед на ППС с квадратура 206 кв.м. находящ се в  Тролейбусно депо , гр. Хасково бул. „Съединение” ,Харманлийско шосе при първоначално обявен годишен наем – 2472,00 лева без ДДС

 

Забележка: Участниците да изпишат върху плика, номера на заповедта за обявяване на търга .

 

Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

Тръжна документация се получава от стая 6  в  сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG76 STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК Хасково,  в полза на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково.

Депозит в размер на 50% от обявения годишен наем се внасят по сметка IBAN BG76STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК АД Хасково.

Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават стая 6  в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта  до 12.00 часа на 23.12.2016 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 23.12.2016 година от 14.00 часа в стая 6 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в дружеството.

 

 

Управител:

                                                                                                                     

         /ЙОРДАН ПАНЕВ/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А П О В Е Д  № 135

гр.Хасково 06.12.2016 год.

 

На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба за  упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост  

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на обект при следните условия:

 

Помещения с обща квадратура 180 кв.м.- столова, находящи се в  Тролейбусно депо, гр. Хасково бул. „Съединение” ,Харманлийско шосе при първоначално обявен годишен наем – 5400,00 лева без ДДС

 

Забележка: Участниците да изпишат върху плика, номера на заповедта за обявяване на търга .

 

Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

Тръжна документация се получава от стая 6  в  сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG76STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК Хасково,  в полза на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково.

Депозит в размер на 50% от обявения годишен наем се внасят по сметка IBAN  BG76STSA93000021981832, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК Хасково,  

Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават стая 6  в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3 в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта  до 12.00 часа на 23.12.2016 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 23.12.2016 година от 14.00 часа в стая 4 в сградата на „Тролейбусен транспорт „ЕООД- гр. Хасково, ул.”Ивайло” №1 ,ет.3

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в дружеството.

 

 

Управител:

                                                                                                                     

         /Йордан Панев/

 

Във връзка с ремонтни дейности по контактна мрежа на ЕООД "Тролейбусен транспорт" Хасково, Ви уведомяваме за създадена нова организация на превозите за дните 24; 25; 26 и 27 ноември 2016 г.

1. На 24 и 25 ноември 2016 г. /четвъртък и петък/ за времето от 9,00 до 16,30 часа няма да се движат тролейбуси по линия 308. Извозването на пътниците ще става чрез автобус по маршрут ЗММ - Автогара - кв.Орфей - Търговия - ЗММ с часове на тръгване от

ЗММ - 9,00;  10,00;  11,00;  12,00;  13,00 ; 14,00;  15,00; 16,00 часа

2. На 26 и 27 ноември 2016 г /събота и неделя/ за времето от 9,00 до 16,30 часа няма да се движат тролейбуси по линии 108 и 308

Извозването на пътниците ще става чрез автобус по маршрут ЗММ - Автогара - кв.Орфей - Болница - Автогара - Орфей - Търговия - ЗММ с часове тръгване от ЗММ - 9,00; 10,00; 11,00; 12,00; 13,30 ; 14,30 и 15,30 часа

 

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство.

Считано от 01,11,2016 година ЕООД "Тролейбусен транспорт" ще предлага 

абонаментни карти на ученици и студенти редовно обучение за цялата тролейбусна мрежа - тримесечни на цена 54,00 лева и шестмесечни на цена 100,00 лева.

 

Условията за издаване и получаване остават същите.

Уважаеми ученици и родители,

Община Хасково и ЕООДТролейбусен транспортВи поздравяват с Новата учебна година и Ви желаят здраве и успехи.

За улеснение на родители и ученици ползването на тролейбусите на 15 септември е безплатно !

Считано от 01.09.2016 г в събота и неделя продажбата на билети в тролейбусите ще се осъществява само от водачите.

 

Качването и слизането на пътниците ще се извършва от предната врата като се спазват мерките за безопасност.

 

При съвпадане на събота с работен ден, продажбата остава чрез кондуктор.